Slovakia

Bibliographie

Nina Gažovičová

Nina Gažovičová: Collecting in Slovakia

Abelovský, J. (2011). O obchode s umením, zberateľstva, falzifikátoch a znalectve, o kultúrnej politike, slovenskej moderne, starom a súčasnom umení (výber z úvodníkov v aukčných katalógoch spoločnosti SOGA 1998-2011). In Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Galéria 2010. (s. 53-90). Bratislava: Slovenská národná galéria.
Bakoš, J. (1999). Doslov: Z klietky na trhovisko. In Umelec v klietke (s. 187-219). Bratislava: Sorosovo centrum súčasného umenia - Slovensko.
Bakoš, J. (1999). Meditácie o umelcovi, práci, ideológii a trhu. In Umelec v klietke (s. 99-125). Bratislava: Sorosovo centum súčasného umenia - Slovensko.
Bakoš, J. (1999). Umelec v klietke. In Umelec v klietke (s. 169-185). Bratislava: Sorosovo centrum súčasného umenia - Slovensko.
Barczi, J. (Ed.). (2012). Mednyánszky zo zbierky Dr. Lea Ringwalda. Bratislava: Aukčná spoločnosť SOGA.
Barczi, J. (2011). Pod značkou E. Z. - zberateľ, znalec, mecén. In J. Abelovský, K. Bajcurová, & J. Barczi, Posledný klasik. Ernest Zmeták - umelec a zberateľ (s. 133-150). Bratislava: Slovenská národná galérie.
Bartošová, Z. (Ed.). (2001). Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny. Bratislava: Danubiana, Muelsteen Art Museum.
Bartošová, Z. (Ed.). (2003). Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny. Bratislava: Prvá slovenská investičná skupina.
Bourdieu, P. (2010). Pravidla umění. Vznik a struktura literárního pole. Brno: Host.
Ciulisová, I. (2014). Men of Taste. Essays on Art Collecting in East-Central Europe. Bratislava: VEDA.
Ciulisová, I. (2000). Umelecká zbierka grófa Jána Pálffyho a jej aukčný rozpredaj vo svetle archívnych dokumentov. In Ročenka Slovenskej národnej galérie (s. 139-143). Bratislava: SNG.
Ciulisová, I. (2012). Vojvoda Albert Sasko Těšínsky a jeho vkus. ARS (1), 67-82.
Ciulisová, I. (2007). Získané a rozptýlené: Zbierky Grazioso Eneu Lanfranconiho a baróna Karla Kuffnera. ARS .
Forgács, E. (2004). Market and Morals. Moral success versus commercial success. The Rise of an Art Market in Eastern Europe. In J. Bakoš (Ed.), Artwork Through the Markec (pp. 209-216). Bratislava: Nadácia - Centrum súčasného umenia.
Francová, Z., Grajciarová, Ž., & Herucová, M. (2006). Bratislavský umelecký spolok. Bratislava: Vzdavateľstvo PT.
Győrik, M. (2012). Bratislavský okrášľovací spolok 1868-1918. Bratislava: Marenčin PT.
Hanáková, P. (2010). Ženy-inštitúcie? K dejinám umeleckej prevádzky deväťdesiatych rokov. Bratislava: SLOVART a Vysoká škola výtvarných umení.
Kemény, A. (1993). Moderný obchod s umeleckými dielami. Výtvarný život (2), 78, 79, 90-92.
Ludiková, Z. (2013). Jeden z motívov založenia státnej obrazárne. In Z. Ludiková (Ed.), Talianska maľba (s. 18-21). Bratislava: Slovenská národná galérie.
Melicherčík, I. (2004). O zberateľstve alebo Delirium Collectoris. Bratislava: Marián Reisel.
Morganová, P. (2010). České výtvarné umění v období transformace. Vztahy umění a "angažovanosti". Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (9), 56-95.
Obrazy (zbierka Ivana Melicherčíka). (1999). Bratislava: FO ART Bratislava.
Sabol, E. (1958). Verejné aukcie starožitností a umeleckých diel za predmníchovskej ČSR. Múzeum (4), 77-82.
Švantnerová, J. a. (2013). Tieň minulosti. Bratislava: Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva - Menorah.
Varga, Á. (2009). Kuffnerovská umelecká zbierka. In E. Sudová (Ed.), Barón Karl Kuffner de Dioszegh a diószegský cukrovar. Sládkovičovo: Mesto Sládkovičovo.
Wrenn, M. (1993). Andy Warhol. Bratislava: Champagne Avantgarde.
Zberateľská vášeň. /katalóg výstavy/. (2007). Bratislava: Galéria mesta Bratislavy.
Zervan, M. (1998). Albert Sasko-Tešínsky a barokové zberateľstvo. In I. Rusina (Ed.), Barok. Dejiny slovenského výtvarného umenia (s. 64-67). Bratislava.
Zmeták, E. (Ed.). (1986). Galéria umenia Nové Zámky. Katalóg diel darovaných Ernestom Zmetákom a Danicou Zmetákovou. Bratislava: Tatran.